VEV

en konsert med musikk av Rob Waring
og grafisk kunst av Liv Krekke Kaada
"Sammenvevning" av Liv Krekke Kaada


VEV byr på et stadig skiftende lydlandskap der sju musikere og elektroakustisk lyd opptrer i vekslende kombinasjoner. VEV er en konsertopplevelse der hver musikers virtuositet og unike stemme kommer i fokus.

Utøverne (SISU slagverktrio, saksofonduo Rolf-Erik Nystrøm/Torben Snekkestad, harpesolist Ellen Bødtker, paukist Torbjørn Ottersen) hører til elitelaget i norsk musikkliv. Rob Waring har komponert musikken i samarbeid med dem og med tanke på deres helt spesielle kvaliteter.

VEV inneholder store kontraster. Ulike musikalske narrativer krysser hverandre. De blir presentert og avbrutt; de overlapper og griper inn i hverandre. Trådene vever seg sammen til en ny helhet.

Bilder av Liv Krekke Kaada og lysdesign av Tilo Hahn gir konserten en visuell dimensjon og forsterker inntrykket av elementer som blir vevd sammen. Lyden er ved Ingar Hunskaar.

Lenk til video med utdrag fra VEV


Foto: John Erik Kaada


Rob Waring om VEV:

"Gjennom mer enn 35 år som komponist har jeg undersøkt og utviklet visse kompositoriske idéer gjennom mange ulike verker. De kan oppleves som beslektete fortellinger. Verkene deler tankegods i mer eller mindre grad og går på kryss og tvers av hverandre. Med VEV forsøker jeg nettopp å skape en opplevelse av narrativer som står i kontrast til hverandre, men samtidig er beslektet på et overordnet plan.

Jeg har tidligere komponert bestillingsverk til alle utøverne i prosjektet. VEV er en videreføring og utvidelse av disse samarbeidene. Materiale fra tidligere verker dekonstrueres, omarrangeres og settes inn i nye sammenhenger. Lydbildet er i kontinuerlig endring og forholdet mellom utøverne er også skiftende - det dannes stadig nye grupperinger og koblinger, og hver musiker opptrer også solistisk.

Mens jeg lette etter en tittel til dette verket, gikk jeg på internett en dag og søkte på ordet "sammenvev". Resultatet på søket var nesten sjokkartet. Jeg kom inn på nettsiden til billedkunstner Liv Krekke Kaada og så øyeblikkelig at mye av hennes arbeid vokser ut av idéer som ligner mine egne. Bildene hennes bidrar enormt til totalopplevelsen av VEV."


Foto: John Erik KaadaLiv Krekke Kaada om sitt prosjekt SAMMENveving:

"I disse collagene blir bilder jeg har jobbet med, motiver og ornamenter kuttet opp, flettet sammen og blir til nye uttrykk. Det gamle, erfaringene, motivene er der, - dog har uttrykket blitt et annet, det kan virke improvisert. Jeg liker tanken på at det i bildet er lag på lag, motiver som veves inn i hverandre og også gjemmes. Noe nytt skapes, - av en sammenveving."


Foto: John Erik Kaada